Bij coaching gaat het altijd om maatwerk coaching bij Antje Westerink. U kunt hier lezen wat maatwerk coaching betekent en wat de aanpak en werkwijze is wat betreft maatwerk coaching door Antje Westerink.

Maatwerk Coaching: Intake deelnemer en leidinggevende

Ieder coachingstraject vraagt om een maatwerk aanpak en hier ligt dan ook de kracht van Antje Westerink. Ieder coachingstraject dat wordt verzorgd door Antje Westerink kan dus worden gezien als maatwerk. Antje Westerink zal ieder coachingstraject dan ook starten met het bespreken van concrete  doelen. Deze doelen worden besproken met de deelnemer en de leidinggevende. Tijdens deze intake vult de deelnemer een vragenlijst in. Van hieruit kan een sterkte-zwakte analyse worden opgesteld.

Maatwerk Coaching: Coaching Bijeenkomsten

De werkwijze tijdens deze maatwerk bijeenkomsten is praktisch van aard. Dat houdt in dat concrete situaties worden behandeld. De stijl van coaching is analyseren, stimuleren en confronteren. Stimuleren door te helpen gewenst gedrag te laten zien en confronteren door feedback te geven op de manier waarop de deelnemer zaken aanpak of overkomt. Daarnaast worden er praktisch toepasbare instrumenten behandeld (bijvoorbeeld: stijlen van aansturen en effect hiervan op medewerkers).

Maatwerk Coaching: Evaluatieve Gesprekken

Afhankelijk van de intensiteit van het maatwerktraject vinden er regelmatig afstemmingsmomenten plaats op het werk. Deze hebben ten doel om de leidinggevende goed te blijven informeren over de voortgang, zodat hij/zij er voor kan zorgen dat het geleerde ook toegepast wordt. Deze momenten worden bij voorkeur ingeplant aansluitend op de coaching bijeenkomsten. Afsluitend wordt de coaching geëvalueerd en wordt vastgesteld of verdere ondersteuning is gewenst. Het coaching traject sluit af met een aangescherpt Persoonlijk Ontwikkelplan, zodat er daadwerkelijk sprake is van borging van het traject.

Maatwerk Coaching; Contact

Voor maatwerk coaching hoeft u niet verder te zoeken. Neem vrijblijvend contact op met Antje Westerink om de mogelijkheden omtrent maatwerk coaching te bespreken. U kunt bij Antje Westerink ook terecht voor Ontwikkel Coaching, Feedback Training, Outplacement begeleiding, Maatwerk Coaching en Veranderingstrajecten