Ontwikkeling betekent een “natuurlijk proces waardoor een persoon andere of meer gedrags- en handelingsmogelijkheden verwerft”. Dit betekent dat het verwerven van nieuwe of andere vaardigheden niet vanzelf gaat.  Uw medewerkers zullen uit hun comfort zone moeten gaan en echt in beweging moeten komen om te kunnen groeien of te veranderen.

Soms wordt dit proces in werking gezet, doordat u of uw medewerker een nieuwe functie of werkomgeving krijgt. Het kan ook zijn dat de u de eigen persoonlijke effectiviteit van uw medewerker of team wilt vergroten. Antje Westerink gelooft in de kracht en mogelijkheden van mensen. De eigen leervermogen is groter dan vaak gedacht wordt.
Antje haar coaching en training kan hierbij helpen.

Er wordt bij de start gezamenlijk een traject uitgestippeld, waarin de belemmeringen worden onderzocht en er ruimte komt voor (nieuwe) mogelijkheden. Iedere aanpak is maatwerk en wordt afgestemd op de hulpvraag.

Voorwaarde hierbij is wel dat u of uw medewerker oprecht wilt kijken naar eigen persoonlijke en professionele ontwikkeling en actief wil deelnemen. Alleen als u naar eigen kwaliteiten en valkuilen durft te kijken en eigen verantwoordelijkheid durft te nemen, zal verandering mogelijk zijn. Dit proces stimuleert Antje met verschillende (maatwerk) methodieken.

Antje Westerink stemt een coach- of trainingstraject voor u samen, die afgestemd is op uw specifieke behoefte of vraag.